گزارشات
گزارش فعالیت
توسعه صنایع بهشهر، یک هلدینگ چند رشته ای است که با جذب و مدیریت مطلوب سرمایه ها، بکارگیری شیوه های ارزش آفرین، افزایش بهره وری و بازدهی دارایی شرکتهای عضو گروه، مدیریت پرتفو، و تقویت مزیت رقابتی شرکت ها در بخش های خدماتی و تولیدی به همراه توسعه و تحول سرمایه های انسانی خود، و داشتن سازمانی یادگیرنده و منعطف با بکارگیری تمام استعدادها، با هدف خلق ارزش و بهبود کار آفرینی در جامعه، و رشد پایدار بازده حقوق صاحبان سهام، فعالیت می کند.
pngwing.com

سال ۱۴۰۱

گزارش فعالیت هیات مدیره سال مالی ۱۴۰۱

pngwing.com

سال ۱۴۰۰

گزارش فعالیت هیات مدیره سال مالی ۱۴۰۰

pngwing.com

سال ۱۳۹۹

گزارش فعالیت هیات مدیره سال مالی ۱۳۹۹

pngwing.com

سال ۱۳۹۸

گزارش فعالیت هیات مدیره سال مالی ۱۳۹۸

pngwing.com

سال ۱۳۹۷

گزارش فعالیت هیات مدیره سال مالی ۱۳۹۷

pngwing.com

سال ۱۳۹۶

گزارش فعالیت هیات مدیره سال مالی ۱۳۹۶

سرمایه گذاری

گروه توسعه صنایع بهشهر یک شرکت چند رشته‌ای است و با دارا بودن پرتفوی قدرتمند می‌تواند نمادی ایمن برای صاحبان سهام باشد.

ارزش ها

شرکت توسعه صنایع بهشهر اولین شرکتی است که سهام آن در راستای خصوصی سازی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به عموم مردم واگذار شد. و امروز با همت و تلاش مدیران، کارکنان و کارگران خدوم خود یکی از بنگاههای مهم اقتصادی کشور به شمار می آید.