عباس باباگل زاده کشتلی


سمت: رئیس هیات مدیره

تحصیلات: فوق لیسانس علوم اقتصادی

اهم تجربیات و سوابق: معاونت امور شرکتهای شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، معاون مالی و توسعه سازمانی شرکت تامین سرمایه امین، معاون برنامه ریزی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات، مدیر نظارت بر امور هلدینگ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، معاون اقتصادی و برنامه ریزی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر، عضو کمیته حسابرسی کارگزاری صبا تامین، عضو کمیته حسابرسی شرکت ذوب آهن اصفهان، عضو هیات مدیره کارگزاری صبا تامین

مجید محسنی مجد


سمت: نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت اجرایی

اهم تجربیات و سوابق: مشاور اقتصادی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران، مشاور شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت به پخش، مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت کارخانجات کمک فنر سازی ایندامین سایپا،مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع شیمیایی آریا سولار، مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت کشتیرانی کیش، رئیس هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان

علی ملکی


سمت: عضو موظف هیات مدیره (معاون امور شرکتها و مجامع)

تحصیلات:  دانش آموخته دکتری مدیریت کسب و کار (DBA)، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول

اهم تجربیات و سوابق: مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‏گذاری نیرو (سهامی‏عام)، مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (هلدینگ تعدادی از شرکت‏های بانک ملی ایران)، مدیر امور شرکت‏ها و مدیر امور مجامع و عضو کمیته‏های مختلف در شرکت سرمایه‏گذاری گروه توسعه ملی، رئیس هیأت مدیره و یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‏های گروه صنعتی بارز (سهامی عام)، بین الملل ساختمان و صنعت (سهامی عام)، نساجی مازندران (سهامی عام)، ایران پوپلین (سهامی عام)، تجهیزات مدارس ایران (سهامی خاص)، ملی ریسباف (سهامی خاص)

علیرضا فاطمی


سمت: عضو موظف هیات مدیره (معاون مالی، اقتصادی و منابع انسانی)

تحصیلات: دانش آموخته دکتری مالی

اهم تجربیات و سوابق: عضو هیات مدیره معاونت مالی، اداری و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سمند، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، قائم مقام مدیرعامل شرکت ایساکو، معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت مگاموتور، حسابرسی ارشد سازمان حسابرسی، عضو هیات مدیره شرکت مهرکام پارس، عضو هیات مدیره شرکت بیمه پارسیان، نایب رئیس هیات مدیره شرکت ایساکو

سید جواد موسوی


سمت: عضو هیات مدیره

تحصیلات: کارشناس ارشد حقوق

اهم تجربیات و سوابق: مدیر حقوقی سازمان کارگزاران بورس، دبیر هیئت داوری، مدیر حقوقی سرمایه‏گذاری گروه توسعه ملی و سرمایه‏گذاری امید، مشاور حقوقی فرابورس، شرکت بورس، سرمایه‏گذاری بوعلی، سرمایه‏گذاری سبحان و اتاق بازرگانی ایران

الهام خلیلی


سمت: عضو هیات مدیره

تحصیلات: دانشجوی دکتری مدیریت مالی

اهم تجربیات و سوابق: مدیر گروه سرمایه گذاریها شرکت سرمایه­گذاری ملی ایران، عضو هیات مدیره شرکت قند نیشابور، مشاور مالی مدیرعامل شرکت خودکفایی آزادگان، عضو هیات مدیره شرکت ایران دارو، رییس کمیته حسابرسی داخلی شرکت ایران دارو، عضو هیات مدیره شرکت پارس مینو، عضو هیات مدیره شرکت بهنوش ایران، مدیر امور مجامع شرکت سرمایه گذاری غدیر، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا

نوید رفیعی تبریزی


سمت: عضو هیات مدیره

تحصیلات: ….

اهم تجربیات و سوابق: ….