موضوع فعاليت شرکت توسعه صنايع بهشهر، سرمايه گذاری درشرکت‌ها ازطريق خرِيد و فروش سهام آنها و خريد و فروش اوراق قرضه و اوراق بهادار و همچنين مشارکت در بانک‌ها و ساير شرکت‌ها اعم از توليدی و بازرگانی و انجام ساير معاملات مجاز بازرگانی مربوط به حوزه‌ی شرکت می‌باشد، بر اين اساس این شرکت از لحاظ سرمايه و ارزش بازار جزو شرکت‌های بزرگ فعال در بورس اوراق بهادار می‌باشد به همين خاطر شرکت توسعه صنايع بهشهر با ارزيابی‌های تخصصی سازمان مديرييت صنعتی در رتبه بندی شرکت‌های برتر ، در میان پنجاه شرکت برتر ایران قرار گرفته است .

شرکت هایی همچون : سرآمد صنایع بهشهر، بازرگانی نو اندیشان اطلس ایرانیان، صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین، بازرگانی بین الملل به پخش

شرکت هایی همچون : سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران، سرمایه گذاری اقتصاد نوین، تامین سرمایه نوین

شرکت هایی همچون : مارگارین، بهپاک، زرین ذرت شاهرود، شکر شاهرود، قند نیشابور، صنایع شیر ایران، صافولا بهشهر، صنایع غذایی به پخش، آریا ملل زرین، آروین ملل زرین

شرکت هایی همچون : مدیریت صنعت شوینده بهشهر، پاکسان، گلتاش، ساینا، مروارید هامون، آلی شیمی قم، پاکسان ایروان

شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر

شرکت هایی همچون : به پخش، زرین پخش، به پخش داروی بهشهر، ترابری و حمل و نقل به پخش

شرکت هایی همچون : بانک اقتصاد نوین، بیمه نوین، خدمات بیمه ای پوشش توسعه صنایع بهشهر

شرکت هایی همچون : صنایع بسته بندی ایران، یاران توسعه بهشهر

0میلیارد تومان

میزان سرمایه گذاری

0

تعداد پرسنل

0

تعداد شرکت‌های تابعه