شما می توانید جهت ارتباط مستقیم با مدیرعامل شرکت توسعه صنایع بهشهر از طریق این فرم نسبت به ارسال پیام خود اقدام نمایید.

    به شما این اطمینان داده خواهد شد تمامی موارد ارسالی، شخصا توسط مدیرعامل مطالعه و در صورت نیاز دستور پیگیری صادر خواهد شد.

    لازم به توضیح است در صورت ثبت اطلاعات تماس خود و نیاز به پیگیری موضوع اعلامی، مراتب پیگیری به شما اطلاع داده خواهد شد.