گزارشات
صورت‌های مالی
توسعه صنایع بهشهر، یک هلدینگ چند رشته ای است که با جذب و مدیریت مطلوب سرمایه ها، بکارگیری شیوه های ارزش آفرین، افزایش بهره وری و بازدهی دارایی شرکتهای عضو گروه، مدیریت پرتفو، و تقویت مزیت رقابتی شرکت ها در بخش های خدماتی و تولیدی به همراه توسعه و تحول سرمایه های انسانی خود، و داشتن سازمانی یادگیرنده و منعطف با بکارگیری تمام استعدادها، با هدف خلق ارزش و بهبود کار آفرینی در جامعه، و رشد پایدار بازده حقوق صاحبان سهام، فعالیت می کند.
pngwing.com

سال ۱۴۰۰

صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

pngwing.com

سال ۱۳۹۹

صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۹

pngwing.com

سال ۱۳۹۸

صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

pngwing.com

سال ۱۳۹۷

صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

pngwing.com

سال ۱۳۹۶

صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

سرمایه گذاری

گروه توسعه صنایع بهشهر یک شرکت چند رشته‌ای است و با دارا بودن پرتفوی قدرتمند می‌تواند نمادی ایمن برای صاحبان سهام باشد.

ارزش ها

شرکت توسعه صنایع بهشهر اولین شرکتی است که سهام آن در راستای خصوصی سازی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به عموم مردم واگذار شد. و امروز با همت و تلاش مدیران، کارکنان و کارگران خدوم خود یکی از بنگاههای مهم اقتصادی کشور به شمار می آید.