چاپ و بسته بندی
فعالیت ما در حوزه چاپ و بسته بندی :

فعالیت در صنعت چاپ و بسته بندی می‌تواند اهمیت ویژه‌ای  برای یک  هلدینگ تولید محور داشته باشد زیرا قادر خواهد بود کنترل بهتری بر کیفیت، زمان و هزینه‌های بسته بندی داشته باشد و با مدیریت و توازن بین عرضه و تقاضا، از تاخیرهای احتمالی در زنجیره تامین جلوگیری ‌کند. این ارتباط مستقیم باعث بهبود کارایی کلی زنجیره ارزش می‌شود و به شرکت کمک می‌کند تا رقابت‌پذیری و سهم بازار خود را تقویت کند.

شرکت های زیر مجموعه حوزه چاپ و بسته بندی

سرمایه گذاری

گروه توسعه صنایع بهشهر یک شرکت چند رشته‌ای است و با دارا بودن پرتفوی قدرتمند می‌تواند نمادی ایمن برای صاحبان سهام باشد.

ارزش ها

شرکت توسعه صنایع بهشهر اولین شرکتی است که سهام آن در راستای خصوصی سازی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به عموم مردم واگذار شد. و امروز با همت و تلاش مدیران، کارکنان و کارگران خدوم خود یکی از بنگاههای مهم اقتصادی کشور به شمار می آید.