فرآورده‌های غذایی
فعالیت ما در حوزه فرآورده‌های غذایی :

با توجه به نیاز جامعه، صنعت غذا از مهمترین صنایع اساسی هر کشور است که با تاریخ فعالیت این هلدینگ نیز گره خورده است. این حوزه از  فعالیت شامل فرآیندهایی مانند تولید روغن از دانه‌های روغنی، تولید کنجاله دانه‌های روغنی و تولید سایر محصولات مشتق از فرایند روغن کشی، تصفیه و تولید انواع روغن‌های خانوار و صنعتی، تصفیه شکر و محصولات حاصل فراوری ذرت می‌شود که اکثر این محصولات در زنجیره ارزش هلدینگ قرار دارد.

شرکت‌های زیر مجموعه حوزه فرآورده‌های غذایی

سرمایه گذاری

گروه توسعه صنایع بهشهر یک شرکت چند رشته‌ای است و با دارا بودن پرتفوی قدرتمند می‌تواند نمادی ایمن برای صاحبان سهام باشد.

ارزش ها

شرکت توسعه صنایع بهشهر اولین شرکتی است که سهام آن در راستای خصوصی سازی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به عموم مردم واگذار شد. و امروز با همت و تلاش مدیران، کارکنان و کارگران خدوم خود یکی از بنگاههای مهم اقتصادی کشور به شمار می آید.