ترکیب سهامداران گروه توسعه صنایع بهشهر
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰ ٪
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰ ٪
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۰ ٪
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
۰ ٪
شرکت سرمایه گذاری غدیر
۰ ٪
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا
۰ ٪
سایر سهامداران حقوقی
۰ ٪
سهامداران حقیقی
۰ ٪

سرمایه گذاری

گروه توسعه صنایع بهشهر یک شرکت چند رشته‌ای است و با دارا بودن پرتفوی قدرتمند می‌تواند نمادی ایمن برای صاحبان سهام باشد.

ارزش ها

شرکت توسعه صنایع بهشهر اولین شرکتی است که سهام آن در راستای خصوصی سازی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به عموم مردم واگذار شد. و امروز با همت و تلاش مدیران، کارکنان و کارگران خدوم خود یکی از بنگاههای مهم اقتصادی کشور به شمار می آید.