تاریخچه هلدینگ

آغاز خدمت و تلاش

آغاز خدمت و تلاش

در سال ۱۳۲۳ بعد از آنکه ایران عزیزمان از عواقب و تاثیرات جنگ جهانی مصون نماند و در سهم خود کم و بیش دچار زحمت و مشکلات اقتصادی شد. مردانی با همت والا و سرشار از عشق به میهن فعالیتی را آغاز کردند که منجر شد به یک قصه‌ی پر فراز و نشیب.

۱۳۲۳
۱۳۴۹
آغاز توسعه و پیشرفت

آغاز توسعه و پیشرفت

پس از سال ها فعالیت و خدمت در ۱۴ دی ماه ۱۳۴۹ شمسی، دانه‌ی تلاش و پشتکار شرکتی نوپا را به شماره ۱۴۳۹۳ به نام ” شرکت سهامی خاص توسعه صنایع آرین ” به ارمغان آورد. تا در قالب یک شرکت هلدینگ و با سرمایه اولیه ۲۵۰ میلیون ریال کلیه شرکتهای غذایی و شوینده متعلق به خاندان لاجوردی را مدیریت نماید.

نامی که ماندگار شد

نامی که ماندگار شد

با گذشت ۱ سال (۲۰ مرداد ۱۳۵۰) و تغییر نام به ” توسعه صنایع بهشهر ” شاید کمترکسی گمان می‌کرد که آن همه تلاش و کوشش روزگاری درختی تنومند شود و این چنین سایه افشانی کند، درختی که هرساله برهرشاخه‌اش پیوندی از توسعه و پیشرفت زده می‌شد تا از میوه‌های رنگینش سراسردیار ایران زمین و حتی آن سوی مرزها نیز بهره‌مند شوند.

۱۳۴۹
۱۳۵۲
نمادی سبز پوش

نمادی سبز پوش

براساس مصوبه مجمع عمـومی فوق العاده مورخ ۱۴ اسفندماه ۱۳۵۲ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و در سازمان بورس اوراق بهادار تهران با نماد ” وبشهر ” پذیرفته شد.

انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی

با و وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، شرکت توسعه صنایع بهشهر تحت پوشش سازمان ” صنایع ملی ایران ” قرار گرفت و نهایتا پس از یک دوره ۱۳ ساله، در ۸ بهمن ماه ۱۳۷۰ سهام این شرکت بعنوان اولین تجربه خصوصی سازی به عموم مردم واگذار شد و مجددا بخش خصوصی عهده دار مالکیت و مدیریت شرکت توسعه صنایع بهشهر گردید.

۱۳۵۷
۱۳۷۰
گسترش کار و تلاش

گسترش کار و تلاش

از سال ۱۳۷۰، شرکت توسعه صنایع بهشهر ضمن ادامه فعالیت در حوزه صنایع غذایی و شوینده، فعالیت خود را به سایر حوزه‌های مکمل فعالیت اصلی از جمله بانک، بیمه، ساختمان و سرمایه‌گذاری گسترش داد. مشارکت ۳۸ درصدی در تأسیس اولین بانک خصوصی کشور به نام ” بانک اقتصاد نوین ” را می‌توان بعنوان نقطه عطف فعالیت در این دوره نام برد.

نوری که روشن خواهد ماند

نوری که روشن خواهد ماند

در سال ۱۳۹۰ با تملک بخش عمده سهام شرکت توسط ” بانک ملی ایران ” و تعلق اکثریت هیئت مدیره به وی عملا مدیریت شرکت توسعه صنایع بهشهر تحت نظارت کامل بانک ملی قرار گرفت. و امروز به عنوان یکی از مجموعه‌های مهم ” شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ” به شمار می‌آید.

۱۳۹۰

سرمایه گذاری

گروه توسعه صنایع بهشهر یک شرکت چند رشته‌ای است و با دارا بودن پرتفوی قدرتمند می‌تواند نمادی ایمن برای صاحبان سهام باشد.

ارزش ها

شرکت توسعه صنایع بهشهر اولین شرکتی است که سهام آن در راستای خصوصی سازی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به عموم مردم واگذار شد. و امروز با همت و تلاش مدیران، کارکنان و کارگران خدوم خود یکی از بنگاههای مهم اقتصادی کشور به شمار می آید.