بانک و بیمه
فعالیت ما در حوزه بانک و بیمه :

این حوزه شامل خدمات مالی و اعتباری است که به منظور تأمین نقدینگی، اعتبارات، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، تسهیلات در حوزه بانکداری و حمایت، پوشش ریسک و تضمین جبران خسارات به مشتریان در صنعت بیمه ارائه می شود. حضور در این دو صنعت در طول چرخه عملکرد هلدینگ، به تأمین منابع مالی، بهبود جریان نقدینگی، کاهش هزینه‌ها، افزایش سودآوری و کنترل ریسک کمک می‌کند.

شرکت‌های زیر مجموعه حوزه بانک و بیمه

سرمایه گذاری

گروه توسعه صنایع بهشهر یک شرکت چند رشته‌ای است و با دارا بودن پرتفوی قدرتمند می‌تواند نمادی ایمن برای صاحبان سهام باشد.

ارزش ها

شرکت توسعه صنایع بهشهر اولین شرکتی است که سهام آن در راستای خصوصی سازی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به عموم مردم واگذار شد. و امروز با همت و تلاش مدیران، کارکنان و کارگران خدوم خود یکی از بنگاههای مهم اقتصادی کشور به شمار می آید.