پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم
    در راستای افزایش توانمندی سازمانی در مقابل خواست‌های مراجعه‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و همکاران گرامی از طریق ارج نهادن به توانایی های انسانی و استفاده صحیح از تجربه، اندیشه و عقاید آنها، از مخاطبین، ارگان‌های هم‌هدف و همچنین همکاران محترم درخواست می‌گردد تا با ارسال پیشنهادات و انتقادات خود ما را در انجام امور جاری و تحقق خلاقانه وظایف سازمانی یاری رسانند.