• ۰۲۱-۸۸۳۰۴۵۸۴

ترازنامه

شركت توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام)
ترازنامه
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
دارائيها
دارائيهاي جاري
 موجودی نقد ۳۹۶۷۶ ۸.۹۴۰ ۷۵.۶۱۲ ۲۶.۲۸۰ ۱۵.۱۲۰ ۵.۰۳۵ ۱۰.۲۴۱
سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت ۲۴۵.۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰.۹۵۹
طلب از شركتهاي فرعي و وابسته ۲.۷۷۸.۰۹۷ ۲.۸۳۷.۲۷۶ ۲.۹۹۶.۱۸۹ ۲.۷۹۱.۰۴۰ ۳.۰۲۲.۱۳۵ ۱.۷۷۰.۸۱۱ ۱.۷۰۵.۰۰۳
ساير حسابها و اسناد دريافتني ۲.۸۳۷ ۱۳۴.۵۵۹ ۲.۵۰۱ ۳.۷۷۲ ۴.۹۱۳ ۶.۰۰۴ ۱۴.۸۳۷
۰ ۱۵.۲۲۸ ۱۸۳.۸۴۱ ۱۸۳.۰۶۱ ۱۸۳.۸۴۲ ۱۷۸.۸۳۲ ۱۷۸.۸۳۲
جمع دارائيهاي جاري ۳.۰۶۵.۶۱۰ ۲.۹۹۶.۰۰۳ ۳.۲۵۸.۱۴۳ ۳.۰۰۴.۱۵۳ ۳.۲۲۶.۰۱۰ ۱.۹۶۰.۶۸۲ ۱.۹۲۹.۸۷۲
دارائيهاي غير جاري :
دارائيهاي ثابت مشهود ۲۷.۵۴۸ ۲۷.۴۷۷ ۲۸.۰۳۰ ۲۷.۸۵۸ ۲۷.۷۳۸ ۲۶.۷۷۵ ۲۵.۰۴۶
دارائيهاي نامشهود ۸.۳۸۵ ۸.۳۷۵ ۸.۳۷۰ ۶.۹۰۹ ۳.۷۱۶ ۶ ۱۰۷
سرمايه گذاريهاي بلند مدت  ۹.۵۱۶.۷۴۲ ۹.۲۵۴.۵۵۴ ۸.۲۹۴.۱۳۳ ۷.۶۶۰.۳۰۷ ۴.۷۹۴.۷۵۵ ۴.۵۲۳.۳۹۳ ۴.۰۶۲.۴۵۴
۱.۷۲۵ ۱.۱۹۳ ۱.۳۹۰ ۱.۴۴۸ ۱.۱۲۳ ۶۷۵ ۶۹۳
جمع دارائيهاي غير جاري  ۹.۵۵۴.۴۰۰ ۹.۲۹۱.۵۸۸  ۸.۳۳۱.۹۲۳ ۷.۶۹۶.۵۲۲ ۴.۸۲۷.۳۳۲ ۴.۵۵۰.۸۴۹ ۴.۰۸۸.۳۰۰
جمع دارائيها  ۱۲.۶۲۰.۰۱۰ ۱۲.۲۸۷.۵۹۱ ۱۱.۵۹۰.۰۶۶ ۱۰.۷۰۰.۶۷۵ ۸.۰۵۳.۳۴۲ ۶.۵۱۱.۵۳۱ ۶.۰۱۸.۱۷۲
بدهيها
بدهيهاي جاري
بدهي به شركتهاي تابعه و وابسته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
ساير حسابها و اسناد پرداختني ۹.۷۳۷ ۲۶.۴۲۰ ۱۴۵.۹۳۷ ۱۵۹.۷۶۱ ۱۹۸.۳۰۱ ۱۲۳.۱۶۸ ۱۹۴.۲۰۷
سود سهام پرداختني ۱.۲۰۶.۷۲۰ ۲.۰۶۸.۰۱۸ ۱.۲۵۳.۲۸۰ ۱.۳۶۵.۶۵۴ ۹۹۶.۲۵۸ ۵۱۵.۵۴۴ ۶۳۵.۹۵۶
تسهيلات مالي دريافتني ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۴.۴۳۹ ۰
جمع بدهيهاي جاري ۱.۲۱۶.۴۵۷   ۲.۰۹۴.۴۳۸   ۱.۳۹۹.۲۱۷   ۱.۵۲۵.۴۱۵   ۱.۱۹۴.۵۵۹   ۷۴۳.۱۵۱   ۸۳۰.۱۶۳
بدهيهاي غير جاري
حسابها و اسناد پرداختني بلند مدت ۰ ۰ ۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان ۶.۴۸۶ ۳.۹۳۷ ۳.۰۷۹ ۲.۵۶۳ ۱.۹۷۱ ۱.۵۷۱ ۱.۲۱۲
جمع بدهيهاي غير جاري ۶.۴۸۶ ۳.۹۳۷ ۳.۰۷۹ ۲.۵۶۳ ۱.۹۷۱ ۱.۵۷۱ ۱.۲۱۲
جمع بدهيها ۱.۲۲۲.۹۴۳ ۲.۰۹۸.۳۷۵ ۱.۴۰۲.۲۹۶ ۱.۵۲۷.۹۷۸ ۱.۱۹۶.۵۳۰ ۷۴۴.۷۲۲ ۸۳۱.۳۷۵
حقوق صاحبان سهام
 ۸.۲۵۰.۰۰۰ ۷.۰۲۱.۰۰۲ ۵.۰۸۰.۳۲۰ ۳.۶۲۸.۸۰۰ ۳.۶۲۸.۸۰۰ ۳.۰۲۴.۰۰۰ ۳.۰۲۴.۰۰۰
علي الحساب افزايش سرمايه ۰ ۰ ۱.۹۱۸.۸۶۸ ۱.۴۲۰.۵۵۷ ۰ ۵۹۲.۱۹۸ ۰
اندوخته قانونی ۷۳۱.۹۷۲ ۶۶۸.۹۷۲ ۵۰۸.۰۳۲ ۳۶۲.۸۸۰ ۳۶۲.۸۸۰ ۳۰۲.۴۰۰ ۳۰۲.۴۰۰
اندوخته عمومی ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰
سود انباشته ۲.۴۱۴.۸۷۵ ۲.۴۹۹.۰۲۲ ۲.۶۸۰.۳۳۰ ۳.۷۶۰.۲۴۰ ۲.۸۶۴.۹۱۲ ۱.۸۴۷.۹۹۱ ۱.۸۶۰.۱۷۷
جمع حقوق صاحبان سهام ۱۱.۳۹۷.۰۶۷ ۱۰.۱۸۹.۲۱۶ ۱۰.۱۸۷.۷۷۰ ۹.۱۷۲.۶۹۷ ۶.۸۵۶.۸۱۲ ۵.۷۶۶.۸۰۹ ۵.۱۸۶.۷۹۷
جمع بدهيها و حقوق صاحبان سهام  ۱۲.۶۲۰.۰۱۰ ۱۲.۲۸۷.۵۹۱ ۱۱.۵۹۰.۰۶۶ ۱۰.۷۰۰.۶۷۵ ۸.۰۵۳.۳۴۲ ۶.۵۱۱.۵۳۱ ۶.۰۱۸.۱۷۲

  • ایران ، تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، پایین‌تر از مطهری ، کوچه ۲۴ ، پلاک ۸
  • ۰۲۱-۸۸۳۰۴۵۸۴
  • ۰۲۱-۸۸۳۰۴۵۸۸
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
بالا