۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir
نادر  جعفریوسفی نادر جعفریوسفی

نادر جعفریوسفی

  • سمت:: نایب رییس هیات مدیره, مدیر عامل
  • به نمایندگی از شرکت:: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سمت فعلی :

تحصیلات :

تجربیات و سوابق مدیریتی :