۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir
مسعود غلام‌زاده مسعود غلام‌زاده مسعود غلام‌زاده

مسعود غلام‌زاده

  • سمت:: عضو غیر موظف هیأت مدیره
  • به نمایندگی از شرکت:: سرمایه گذاری ملی ایران

سمت فعلی :

تحصیلات :

تجربیات و سوابق مدیریتی :