۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir
سید جواد موسوی سید جواد موسوی سید جواد موسوی

سید جواد موسوی

  • سمت:: عضو غیر موظف هیأت مدیره
  • به نمایندگی از شرکت:: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

سمت فعلی :

تحصیلات :

تجربیات و سوابق مدیریتی :