۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir
علی ملکی علی ملکی علی ملکی

علی ملکی

  • سمت:: عضو موظف هیات مدیره
  • به نمایندگی از شرکت:: سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

سمت فعلی : عضو هیأت مدیره و معاون امور شرکتها و مجامع شرکت توسعه صنایع بهشهر

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت بازرگانی با گرایش مدیریت تحول

تجربیات و سوابق مدیریتی : مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری نیرو( سهامی عام) ، مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا( هلدینگ تعدادی از شرکتهای بانک ملی ایران)، مدیر امور شرکتها ، مدیر امور مجامع و عضو کمیته های مختلف در شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، رئیس هیأت مدیره و یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای گروه صنعتی بارز (سهامی عام)، بین الملل ساختمان و صنعت(سهام عام)، نساجی مازندران( سهامی عام)، ایران پوپلین( سهامی عام)، تجهیزات مدارس ایران( سامی خاص)، ملی ریسباف(سهامی خاص)