۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir
محمد هادی دادمان محمد هادی دادمان محمد هادی دادمان

محمد هادی دادمان

  • سمت:: عضو غیر موظف هیأت مدیره
  • به نمایندگی از شرکت:: شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار