۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir
فرهاد حنیفی فرهاد حنیفی فرهاد حنیفی

فرهاد حنیفی

  • سمت:: رییس هیأت مدیره, عضو غیر موظف
  • به نمایندگی از شرکت:: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سمت فعلی : مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

تحصیلات : دکترای بازرگانی گرایش مالی

تجربیات و سوابق مدیریتی : مدیرعاملی شرکت لیزینگ پارسیان، عضویت در هیات مدیره بانک پارسیان، معاون مالی ایران خودرو، مشاور مدیرعامل بانک رفاه، ریاست هیات مدیره کانون شرکت های لیزینگ ایران، مشاور مالی سازمان صنایع دفاع