۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir

توسعه صنایع بهشهر

شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) درتاریخ ۱۴ دی‌ماه ۱۳۴۹ تحت نام شرکت سهامی خاص توسعه صنایع آرین و به شماره ۱۴۳۹۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات صنعتی تهران به ثبت رسیده است. طبـق تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۵۰ نام شرکت، به شرکت سهامی خاص توسعه صنایع بهشهر تغییر یافت و حســب مصوبه مجمع عمـومی فوق‌العاده مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۵۲ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییریافته و از سال ۱۳۵۳ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. سرمایه شرکت پس از چندین مرحله افزایش نهایتاً در مجمع فوق‌العاده مورخه ۱ دی ماه ۱۳۹۴ بالغ‌بر ۷٬۰۲۱,۰۰۲ میلیارد ریال (شامل تعداد ۷٬۰۲۱,۰۰۲ میلیون سهم یک هزار ریالی) گردیده و در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۵ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.
موضوع فعالیت شرکت توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام) حسب مفاد اساسنامه ، سرمایه گذاری در شرکتها ازطریق خرید و فروش سهام آنها و خرید و فروش اوراق قرضه و اوراق بهادار و مشارکت در بانکها و سایر شرکتها اعم از تولیدی و بازرگانی و انجام سایر معاملات مجاز بازرگانی مربوط به موضوع شرکت می باشد. خلاصه تغییرات سرمایه شرکت از بدو تاسیس تاکنون بشرح زیر است .
تاریخ قبل از افزایش بعد از افزایش درصد افزایش
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۷.۰۲۱.۰۰۲ ۸.۲۵۰.۰۰۰ ۱۷.۵
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ ۵٬۰۸۰٬۳۲۰ ۷,۰۲۱,۰۰۲ ۳۸.۲
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۳,۶۲۸,۸۰۰ ۵,۰۸۰,۳۲۰ ۴۰
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ ۳,۰۲۴,۰۰۰ ۳,۶۲۸,۸۰۰ ۲۰
‏‏۱۳۸۹/۱۱/۲۵ ۲,۱۶۰,۰۰۰ ۳,۰۲۴,۰۰۰ ۴۰
‏‏۱۳۸۷/۱۲/۲۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۱۶۰,۰۰۰ ۲۰
‏‏۱۳۸۵/۰۹/۲۷ ۱,۳۲۰,۳۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۶,۳
‏‏۱۳۸۳/۰۶/۲۸ ۶۶۰,۱۵۰ ۱,۳۲۰,۳۰۰ ۱۰۰
‏‏۱۳۸۱/۰۶/۰۴ ۳۳۰,۰۷۵ ۶۶۰,۱۵۰ ۱۰۰
‏‏۱۳۷۵/۰۶/۲۲ ۱۶۵,۰۳۷,۵ ۳۳۰,۰۷۵ ۱۰۰
‏‏۱۳۷۴/۰۹/۱۸ ۵۵,۰۱۲,۵ ۱۶۵,۰۳۷,۵ ۲۰۰
‏‏۱۳۷۳/۰۸/۲۲ ۱۸,۳۳۷,۵ ۵۵,۰۱۲,۵ ۲۰۰
‏‏۱۳۷۱/۰۶/۲۱ ۷,۳۳۵ ۱۸,۳۳۷,۵ ۱۵۰
‏‏۱۳۷۰/۱۲/۱۴ ۴,۸۹۰ ۷,۳۳۵ ۵۰
‏‏۱۳۶۸/۱۱/۰۵ ۳,۲۶۰ ۴,۸۹۰ ۵۰
‏‏۱۳۵۷/۰۴/۲۸ ۲,۹۶۲,۸ ۳,۲۶۰ ۱۰
‏‏۱۳۵۶/۰۵/۳۱ ۲,۶۹۲,۸ ۲,۹۶۲,۸ ۱۰
‏‏۱۳۵۵/۰۴/۲۷ ۲,۲۴۴ ۲,۶۹۲,۸ ۲۰
‏‏۱۳۵۴/۰۴/۲۱ ۱,۴۹۶ ۲,۲۴۴ ۵۰
‏‏۱۳۵۳/۰۶/۳۱ ۱,۳۶۰ ۱,۴۹۶ ۱۰
‏‏۱۳۵۳/۰۳/۲۹ ۱,۳۲۰ ۱,۳۶۰ ۳
‏‏۱۳۵۲/۰۹/۱۷ ۱,۲۰۰ ۱,۳۲۰ ۱۰
‏‏۱۳۵۰/۰۸/۳۰ ۱,۱۰۰ ۱,۲۰۰ ۹,۱
‏‏۱۳۴۹/۱۱/۱۵ ۶۷۵ ۱,۱۰۰ ۶۳
‏‏۱۳۴۹/۱۱/۰۶ ۲۵۰ ۶۷۵ ۱۷۰
Loading data...
سال عملکردی درآمد هر سهم (EPS) - ریال سود نقدی هر سهم (DPS) - ریال سرمایه در تاریخ مجمع - میلیون سهم
1384 141 140 1800
1385 120 95 1800
1386 122 50 1800
1387 437 200 2160
1388 295 200 2160
1389 255 240 3024
1390 325 300 3024
1391 250 250 3629
1392 547 750 3629
1393 713 0 5080