۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir
پاکسان پاکسان پاکسان

پاکسان

  • درصد سهام مستقیم:: صفر
  • درصد سهام غیر مستقیم:: ۶۹٫۲
  • مجموع سهام: ۶۹٫۲