۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir

بازرگانی نواندیشان اطلس ایران

  • درصد سهام مستقیم:: صفر
  • درصد سهام غیر مستقیم:: ۷۰
  • مجموع سهام: ۷۰