۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir

قند نیشابور

  • درصد سهام مستقیم:: صفر
  • درصد سهام غیر مستقیم:: ۵۱٫۸۵
  • مجموع سهام: ۵۱٫۸۵