۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir
صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین

صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین

  • درصد سهام مستقیم:: ۹۹٫۸
  • درصد سهام غیر مستقیم:: ۰٫۲
  • مجموع سهام: ۱۰۰