۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر

سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر

  • درصد سهام مستقیم:: ۵۷٫۶۲
  • درصد سهام غیر مستقیم:: ۱٫۱۵
  • مجموع سهام: ۵۸٫۷۷