۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir
صنایع بسته بندی ایران صنایع بسته بندی ایران صنایع بسته بندی ایران

صنایع بسته بندی ایران

  • درصد سهام مستقیم:: ۶۱٫۳۴
  • درصد سهام غیر مستقیم:: ۹٫۲۶
  • مجموع سهام: ۷۰٫۶