۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir
صنعتی بهپاک صنعتی بهپاک صنعتی بهپاک

صنعتی بهپاک

  • درصد سهام مستقیم:: ۷۴٫۷۱
  • درصد سهام غیر مستقیم:: ۰٫۸۷
  • مجموع سهام: ۷۵٫۵۸