۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir
مارگارین مارگارین مارگارین

مارگارین

  • درصد سهام مستقیم:: ۷۹٫۹
  • درصد سهام غیر مستقیم:: صفر
  • مجموع سهام: ۷۹٫۹