۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir
پاکسان ایروان پاکسان ایروان پاکسان ایروان

پاکسان ایروان

  • درصد سهام مستقیم:: صفر
  • درصد سهام غیر مستقیم:: ۵۵
  • مجموع سهام: ۵۵