۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir

وضعيت پرتفوي سهام شركت‌هاي خارج از بورس

نام شركت تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود (زیان) واگذاری
مارگارين ۴,۲۴۰,۹۱۵ ۶,۲۰۴ ۲۶,۳۱۱ ۴,۲۱۳ ۱۷,۸۶۷ -۸,۴۴۴
جمع     ۲۶,۳۱۱   ۱۷,۸۶۷ -۸,۴۴۴