۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir

سرمایه ثبت شده: ۷.۰۲۱.۰۰۲

شرکت: توسعه صنایع بهشهر

سرمایه ثبت نشده: ۰

نماد: وبشهر

صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)

ISIC: ۱۵۱۴۰۷

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰