۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

 • saham@bidc.ir

DPS پنج ساله

درآمد نقدی هر سهم (DPS) پنج ساله (ریال)

DPS پنج ساله

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

 • ۱۳۹۱/۸/۲۳
 • ۳۰۲۴۰۰۰
 • ۳۲۵
 • ۳۰۰
 • ۱۳۹۲/۱۰/۱۱
 • ۳۶۲۸۸۰۰
 • ۲۵۰
 • ۲۵۰
 • ۱۳۹۳/۹/۲۵
 • ۳۶۲۸۸۰۰
 • ۵۴۷
 • ۷۵۰
 • ۱۳۹۴/۱۰/۲۵
 • ۵۰۸۰۳۲۰
 • ۷۱۳
 • ۵۴۲
 • 1395/10/25
 • 7.021.002
 • 259
 • 200
Loading data...
سال سود هر سهم EPS - ريال سود تقسيمي هر سهم DPS - ريال
1389 255 240
1390 325 300
1391 250 250
1392 547 750
1393 713 542