۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir

در این دیدار آقای خالد نژاد نائب رئیس و مدیر عامل محترم تعاونی بازنشستگی به همراه آقایان قاسم­زاده و نورمحمدی به نمایندگی از بازنشستگان زحمتکش شرکت توسعه صنایع بهشهر،  به گفتگو و تشریح مشکلات جامعه محترم بازنشستگان  با مدیرعامل محترم شرکت جناب آقای دکتر یوسفی در روز سه شنبه مورخ 09/05/97 پرداختند.

 دکتر یوسفی ضمن خوش­آمد گویی به اعضای محترم کانون  درخصوص جایگاه بازنشستگان و نقش این عزیزان در جامعه،  استفاده مؤثر از تجربیات این بزرگواران را راه چاره­ای برای روزهای سخت و مشکل گشای بسیاری از مسائل عنوان کردند.  ایشان افزودند، فعالیت سازنده و طولانی مدت بازنشستگان به طور قطع پشتوانه­ای ارزنده  برای استحکام پایه­های اقتصادی ، توانمندی­های صنعتی و انسجام نظام اداری کشور بوده است و رفع مسائل و مشکلات آنها را تکلیف اصلی مسئولین و خود دانستند.

درپایان دکتر یوسفی با تاکید بر اهمیت  مسائل مطروح بازنشستگان اظهار داشتند رسیدگی به این مهم را درراس برنامهء کاری خود قرار می دهند.