۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir

افتتاحیه خط راه آهن حمل روغن خام شرکت مارگارین در روز يكشنبه مورخ 07/05/97  برگزار شد.

این خط با حضور  مهندس شاكري مدير كل راه آهن جمهوري اسلامي ايران با هيأت همراه، دكتر جمالي‏پور فرماندار محترم شهر ري، مهندس ارسي مدير شركت تعاوني حمل و نقل راه آهن جمهوري اسلامي ايران، مهندس گروسي معاون اداره كل راه آهن جمهوري اسلامي ايران، مهندس ملکی عضو محترم هیأت مدیره و معاون امور شرکتها و مجامع گروه توسعه صنایع بهشهر، مهندس كشميري دبير انجمن كره گياهي ايران و دكتر شمس مديريت محترم عامل به همراه اعضاي محترم هيأت مديره شركت مارگارين رونمایی شد.

مهندس شاكري مدير كل راه آهن جمهوري اسلامي ايران ضمن خير مقدم به مدوعين حاضر، خاطرنشان کرد امروز شاهد به ثمر رسيدن يك تصميم خردمندانه و مديريتي از جانب مسئولين محترم شركت مارگارين هستيم و نتيجه آن را يك تعامل دوستانه و مفيد می­دانم كه منجر به احیای بخش ريلي در سيستم لجستيك شركت مارگارين در حمل مواد اوليه توليدات اين شركت شد.

دكتر شمس با بیان اینکه در شرايط كنوني كشور كه از اوايل سال جاري با اعتصابات جاده‏اي كاميون‏داران، افزايش نرخ نهاده‏ها و انرژي و نا ايمن بودن جاده‏ها و اتفاقات جاده‏اي حادثه آفرين،  بر آن شديم كه از حمل و نقل ريلي استفاده نماييم.

در پايان، از تلاش بي‏شائبه همهء دست اندركاران و مسئولين كه در اين امر مهم شركت مارگارين را ياري رساندند قدرداني شد.