۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir

"جلسه بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه شرکت توسعه صنایع بهشهر" با حضور معاونین ، جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت توسعه صنایع بهشهر و همچنین با حضور اعضای محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری گروه بهشهر در سالن جلسات شرکت برگزار شد.

آقای ملکی عضو هیأت مدیره و معاون امور شرکت ها و مجامع شرکت توسعه صنایع بهشهر ضمن آشنایی با اعضای جلسه ، محور برگزاری این جلسات را بررسی و بروز رسانی اهداف کلان شرکت های تابعه با توجه به سیاست های شرکت توسعه صنایع بهشهر ، بررسی برنامه استراتژیک و توجه به اقدامات مدیریتی عنوان نمودند.

در ادامه آقای وحیدی فرد مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری به ارائه معرفی و نحوه فعالیت شرکت پرداخت.

ایشان ضمن توضیح شرایط بازار بورس ، روند اجرایی و فعالیت و عملکرد شش ماه اول سال مالی شرکت را تشریح نمودند.

تشریح پرتفوی شرکت و استراتژی در قبال سهام داخل آن از دیگر توضیحات آقای وحیدی فرد بود.

در ادامه اعضای جلسه به تبادل نظر پیرامون نقاط قوت و ضعف شرکت سرمایه گذاری و موارد اجرایی و تکالیف مجمع پرداختند.

بررسی وضعیت نیروی انسانی ، مراحل تدوین برنامه استراتژیک و تعریف برنامه های عملیاتی پیش رو از دیگر مطالب مورد بررسی این جلسه بود.

در پایان آقای ملکی ضمن تشکر از فعالیت مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت با تاکید بر بهبود پیگیری امور اجرایی ، بر رصد دقیق بازار تاکید کردند.