۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir

افزایش سرمایه شرکت به میزان ۱۷.۵ درصد در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۷ به تصویب رسید.

پیرو آگهی دعوت از سهامداران در روزنامه اطلاعات، مجمع عمومی فوق العاده شرکت در ۹ صبح روز یکشنبه در محل سالن تلاش واقع در تهران، خیابان ولیعصر،نرسیده به اتوبان چمران برگزار شد.

در این مجمع، افزایش سزمایه شرکت از مبلغ ۷/۰۲۱ میلیارد ریال به ۸/۲۵۰ میلیارد ریال به تصویب رسید.

جزئیات اطلاعات مربوط به این افزایش سرمایه در سیستم اطلاع رسانی ناشران به آدرس www.codal.ir در دسترس می باشد.