۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir

کسب رتبه برتر شرکت توسعه صنایع بهشهر در رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی

شرکت توسعه صنایع بهشهر به عنوان چهل و نهمین شرکت برتر از سوی بورس اوراق بهادار تهران مورد تقدیر و تشکر قرار گرفت.

 

 

دار تهران مورد تقدیر و تشکر قرار گرفت.