۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir

در این بازدید مهندس غریب پور مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی اولویت شرکت مارگارین را افزایش تولید و سهم بازار روغن خوراکی ذکر کرد و گفت، مارگارین قابلیت آن را دارد که نبض بازار روغن مصرفی کشور را بدست گیرد .

دکتر دامغانیان مدیر عامل توسعه صنایع بهشهر نیز ضمن گرامیداشت هفته بسیج، گفت شرکت مارگارین توانسته است در مدت کوتاهی سهم بازار خود را از ۴ به ۱۴ درصد افزایش دهد .

دامغانیان رشد تولید در شرکت مارگارین را مصداق اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست و بر عزم مدیریت و کارکنان شرکت مارگارین تا رسیدن به فتح قله بازار مصرف کشور تاکید کرد.

بیرالوند ، مدیر عامل مارگارین نیز با ارائه گزارشی، برنامه ریزی این شرکت را برای رسیدن به جایگاه نخست سهم بازار روغن مصرفی کشور تا سال ۱۳۹۷ به اطلاع بازدیدکنندگان رساند.

در ادامه این برنامه از بخشهای مختلف شرکت مارگارین بازدید شد و مسئولان هر بخش توضیحات لازم را ارائه کردند.