۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir

تودیع ومعارفه مدیر عامل شرکت به پخش

                                                                                                              

طی مراسمی با حضور دکتر دامغانیان مدیر عامل شرکت توسعه صنایع بهشهر و مدیران شرکت به پخش آقای سیامک ربیعی به عنوان مدیرعامل شرکت به پخش معرفی شدند. دراین مراسم آقای دامغانیان ضمن تبریک به آقای ربیعی از زحمات آفای ظهیری قدردانی نمودند

آقای ربیعی پیش ازاین مدیر عامل شرکت مارگارین بودند.