۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir

مراسم تودیع و معارفه

 

مراسم تودیع و معارفه مدیر امور برنامه‌ریزی اقتصادی و مجامع شرکت توسعه صنایع بهشهر با حضور دکتر دامغانیان مقام محترم مدیرعامل و جمعی از مدیران ستادی و مدیران عامل شرکت های تابعه برگزار گردید. طی این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات جناب آقای حمید مقیم‌زاده در مقام مدیر امور برنامه‌ریزی اقتصادی و مجامع، جناب آقای احمد دودانگه بعنوان جانشین ایشان معرفی گردید.