۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir

آگهی توزیع گواهینامه نقل و انتقال سهام و تکمیل اطلاعات سهامداران شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

 

به اطلاع سهامداران محترم شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) می رساند، افزایش سرمایه مورخ 1394/01/10 و دارایی قبلی سهام سهامداران، مجموعاً در یک برگ به صورت «گواهینامه نقل و انتقال سپرده سهام» صادر گردیده و از تاریخ 1395/04/21 آماده توزیع بین سهامداران می باشد. لذا از کلیه سهامداران و یا وکلا و نمایندگان قانونی آنها تقاضا می گردد جهت دریافت با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی، همراه با کلیه برگ سهام و «گواهینامه نقل و انتقال سپرده سهام» قبلی به اداره سهام شرکت مراجعه نمایند.

 

مهم: بدیهی است کلیه برگ سهام و « گواهینامه نقل و انتقال سپرده سهام» صادره  قبلی باطل و فاقد اعتبار می باشد.

شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)